AVÍS LEGAL

1.- INTRODUCCIÓ.

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d’us així com la salvaguarda de les dades del Lloc www.campinglavall.com (en endavant el “Lloc”), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat de CÀMPING LA VALL SL a les quals s’accedeix a través del domini www.campinglavall.com  i els seus el subdominis.

Mitjançant el Lloc  pretén apropar als seus clients els serveis d’informació així com de qualsevol altre servei que en el seu moment s’estimi oportú per a la correcta consecució del seu objecte social.

La utilització d’aquesta pàgina, així com dels serveis que en ella es posa a disposició de l’usuari, suposarà l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions generals recollides en el present Avís Legal (en endavant les “Condicions Generals”), pel que l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada cop que visiti el Lloc. El fet d’accedir a aquest Lloc implica el coneixement i acceptació de les següents Condicions Generals pel que CÀMPING LA VALL SL  recomana al l’usuari la seva impressió o la seva descàrrega i lectura detallada cada cop que accedeixi al Lloc.

 

2.- INFORMACIÓ GENERAL.

El titular del present Lloc és CÀMPING LA VALL SL amb NIF/CIF B60003134 amb domicili social al Camí de la Vallmitjana, s/n – 08552 Taradell (Barcelona)

 

3.- ÚS DEL LLOC.

Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals l’usuari compromet a utilitzar el present Lloc i els serveis posats a la seva disposició en el mateix, de la manera i en la forma que en ell mateix s’estableix. Quedant obligat a no utilitzar el present Lloc i seus serveis amb finalitats il·lícites i/o contraries a les finalitats establertes en aquestes Condicions Generals, que poguessin ser lesius de drets i/o interessos de tercers o que de qualsevol forma puguin malmetre el present Lloc o impedir el seu correcte funcionament o dels serveis que en ell s’ofereixen o oferissin en el futur.

 

4.- ÀMBIT DEL LLOC. RESPONSABILITAT DE L’USUARI.

Es troba comprès en aquest Lloc la pàgina www.campinglavall.com.

L’accés a aquest Lloc és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del Lloc per el l’usuari seran al seu únic i exclusiu càrrec. No es objecte de garantia per part de CÀMPING LA VALL SL: (I) la infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del Lloc; (II) que el contingut del Lloc o la informació que passa a través d’ell estigui lliure de virus o d’altres elements lesius així com d’errors, omissions o incorreccions; (III) la seguretat en la utilització que el l’usuari faci del Lloc.

CÀMPING LA VALL SL no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a CÀMPING LA VALL SL de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecarregues en el seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques , en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de CÀMPING LA VALL SL. Així mateix, s’exonera a CÀMPING LA VALL SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per CÀMPING LA VALL SL sempre que procedeixi de fonts alienes.

El fet d’accedir a aquest Lloc no li suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre CÀMPING LA VALL SL i l’usuari.

 

5.- ACTUALITAT I MODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ.

La informació que apareix en aquest Lloc és la vigent en la data de la seva última actualització.  CÀMPING LA VALL SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest Lloc, podent limitar o no permetre l’accés al mateix.

CÀMPING LA VALL SL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

 

6.- CONTINGUTS.

CÀMPING LA VALL SL realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest Lloc. CÀMPING LA VALL SL no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquest Lloc proporcionats per tercers.

CÀMPING LA VALL SL no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links) si n’hi hagués i quan hi fossin, de forma directa o indirectament, a través d’aquest Lloc. La presència de links en el Lloc de CÀMPING LA VALL SL , tret de manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas li suposa el suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre CÀMPING LA VALL SL  i les empreses o particulars titulares dels Llocs webs als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços.   Es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment i sense previ avís els enllaços que poguessin aparèixer en el seu Lloc.

 

7.- NAVEGACIÓ, ACCÉS I SEGURETAT.

CÀMPING LA VALL SL realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

CÀMPING LA VALL SL no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyat el Lloc.

CÀMPING LA VALL SL no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d’aquest Lloc, estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas CÀMPING LA VALL SL serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús del Lloc, incloent-s’hi però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. CÀMPING LA VALL SL no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

Els serveis oferts en aquest Lloc només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per les que ha estat dissenyat.

 

8.- PROTECCIÓ DE DADES.

Introducció

La present política té per objectiu proporcionar informació sobre com tracta Càmping la Vall les dades personals facilitades pels interessats en compliment amb la normativa relativa a protecció de dades de caràcter personal vigent.

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de dades és CÀMPING LA VALL, S.L. (“Càmping la Vall”) amb N.I.F. B-60003134.

Les dades de contacte de Càmping la Vall són les següents:

 • Direcció postal: Camí de la Vallmitjana, s/n, 08552 Taradell (Barcelona)
 • Telèfon: 938126336
 • Correu electrònic: info@campinglavallpark.cat / lavallpark@campinglavallpark.cat

Finalitats del tractament

Les dades personals obtingudes per Càmping la Vall seran tractades amb les següents finalitats segons apliqui en cada cas:

 • Gestionar, quan correspongui, la relació contractual contreta entre l’interessat i Càmping la Vall i els serveis derivats de la mateixa tals com gestió econòmica i comptable, fidelització de clients i reserves, gestió de cobraments i pagaments, entre d’altres.
 • Donar resposta a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres previstos més endavant en aquesta Política així com a consultes i reclamacions que puguin realitzar els interessats.
 • Gestionar l’enviament de correus o informació sobre promocions o activitats que organitzi Càmping la Vall a usuaris que hagin consentit expressament aquest enviament.
 • Atendre i donar resposta als dubtes i consultes plantejades a través de la pàgina web o altres mitjans.

Càmping la Vall conservarà les dades facilitades durant el termini raonable que sigui necessari per complir amb la finalitat per les quals es van facilitar i, en qualsevol cas, d’acord amb el previst en la legislació vigent, sense perjudici de la seva conservació per fer front a reclamacions o posar-les a disposició de les autoritats competents quan això sigui necessari. En aquest últim cas, les dades es conservaran de manera bloquejada fins la finalització del termini de prescripció, en quin moment seran eliminades.

Legitimació per tractar les dades

La base de legitimació del tractament de les dades per part de Càmping la Vall és la següent:

 • Execució de la relació contractual: en relació amb aquelles dades que s’obtenen en virtut d’una relació contractual i que són necessàries per poder executar el contracte i complir amb les obligacions previstes en el mateix.
 • Obligació legal: en relació amb aquells tractament exigits per llei tals com la facturació, declaració d’impostos, procediments relacionats amb el blanqueig de capital, entre d’altres.
 • Consentiment exprés de l’interessat: consistent en el consentiment prestat de forma expressa i explícita per part dels interessats. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.

Destinataris de les dades

En cap cas es cediran les dades a tercers ni es transferiran a  tercers països sense el consentiment previ i exprés de l’interessat. No obstant l’anterior, les dades personals de l’interessat podran ser cedides a les administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa legal.

Així mateix, les dades personals es podran comunicar a proveïdors que presten serveis a Càmping la Vall en la seva condició de encarregats del tractament, els quals en cap cas podran tractar les dades per finalitats pròpies.

Drets de l’usuari

Corresponen als interessats l’exercici dels següents drets:

 • Dret d’accés: dret a obtenir confirmació sobre si Càmping la Vall està tractant dades personals relatives a l’interessat i, en el seu cas, conèixer les dades personals de l’interessat de les que disposa Càmping la Vall.
 • Dret de rectificació: dret a sol·licitar a Càmping la Vall que rectifiqui o completi les dades personals facilitades que siguin inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a sol·licitar que les dades personals de l’interessat s’eliminin dels sistemes i arxius de Càmping la Vall.
 • Dret de limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades en els supòsits previstos en la legislació vigent, en quin cas Càmping la Vall únicament les conservaria per l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
 • Dret de portabilitat: dret a rebre una còpia de totes les dades personals facilitades per l’interessat a Càmping la Vall en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i, quan tècnicament sigui possible, a transmetre’ls a un altre responsable per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets descrits de forma gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, a través dels següents mitjans:

 1. Dirigint una comunicació mitjançant correu electrònic a : info@campinglavallpark.cat o lavallpark@campinglavallpark.cat
 2. Dirigint una comunicació mitjançant correu postal a Camí de la Vallmitjana, s/n, 08552 Taradell (Barcelona)

Així mateix, els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que les seves dades no s’han tractat adequadament.

Protecció de les dades personals

Càmping la Vall ha adoptat les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal obtingudes així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

9.- SOBRE L’ÚS DE COOKIES.

L’accés a aquest Lloc pot implicar la utilització de “cookies”, tant a les seves pàgines com en les enllaçades o referides mitjançant links. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a tal efecte.

 

10.- PROPIETAT INTELECTUAL I DRETS D’AUTOR.

CÀMPING LA VALL SL declara que, tret que s’indiqui el contrari, en el Lloc, els textos, imatges, il·lustracions, dissenys, icones, fotografies, segments de vídeo, segments de so i demés materials que es trobin en el Lloc i qualsevol altra creació intel·lectual i/o invencions o descobriments científics i tècnics, qualsevulla que sigui la seva aplicació empresarial o industrial (en endavant col·lectivament denominats el “Contingut”) han estat creats o inventats per CÀMPING LA VALL SL o cedits, llicenciats, transmesos o autoritzats a aquesta pels seus titulars i/o cessionaris.

L’usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat en el Lloc, com són, amb caràcter no exhaustiu, marques, noms comercials (gràfics, logotips, etc.), el “copyright” i demés dades identificatives dels drets de  CÀMPING LA VALL SL o de tercers titulars incorporats al Lloc.

Són propietat de CÀMPING LA VALL SL igualment tots els drets sobre qualsevol tipus d’obres, invents, descobriments, patents, idees, conceptes, actualitzacions i les millores relacionades amb el Lloc, els seus sistemes, aplicacions i programes o amb els serveis que CÀMPING LA VALL SL presta, que siguin creats, realitzats, desenvolupats o posats en pràctica per primer cop per CÀMPING LA VALL SL, ja sigui per si sola o amb l’ajuda dels usuaris del Lloc, en el transcurs o com a resultat d’algun disseny, desenvolupament o qualsevol altra feina realitzada de conformitat amb el Contracte.

L’usuari no podrà utilitzar el nom ni les marques, símbols, logos o signes distintius de titularitat de CÀMPING LA VALL SL sense el consentiment exprés i escrit d’aquest.

En caso de que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en el Lloc li suposa una violació dels drets de autor o d’altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, demanem que ho comuniqui a la següent direcció: CÀMPING LA VALL SL, Camí de la Vallmitjana s/n – 08552 Taradell – info@campinglavallpark.cat